Xem giá Thuốc


Hãng Stella
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 7 vỉ x 5 viên nén
Xem giá Thuốc


Hãng Meyer
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài
Xem giá Thuốc


Hãng Stella
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 7 vỉ x 5 viên nén
Xem giá Thuốc


Hãng Hàn quốc
Đơn vị Tube
Quy cách Tuýp 5gr
Xem giá Thuốc


Hãng Stella
Đơn vị Tube
Quy cách Tuýp 2gr
Xem giá Thuốc


Hãng Stella
Đơn vị Tube
Quy cách Tuýp 5 gr
Xem giá Thuốc


Hãng Dược phẩm ICA
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 1 vỉ x 1 viên
Xem giá Thuốc


Hãng Vĩnh Phúc
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 5 vỉ x 10 ống x 1ml
Xem giá Thuốc


Hãng
Đơn vị Hộp
Quy cách
Xem giá Thuốc


Hãng Vĩnh Phúc
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 2 vỉ x 5 ống x 1ml
Xem giá Thuốc


Hãng Pháp
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 8 vỉ x 8 viên
Xem giá Thuốc


Hãng
Đơn vị Hộp
Quy cách
Xem giá Thuốc


Hãng Schering Plough - Bỉ
Đơn vị Lọ
Quy cách Chai 60ml
Xem giá Thuốc


Hãng MSD
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 1 vỉ x 10 viên nén
Xem giá Thuốc


Hãng Agimexpharm
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 3 vỉ x 10 viên