Xem giá Thuốc


Hỗ trợ điều trị các triệu chứng viêm mũi, viêm xoang mãn tính, viêm mũi, viêm xoanh dị ứng
Hãng Sanfordpharm
Đơn vị Chai
Quy cách Chai 15ml
Xem giá Thuốc


Hãng
Đơn vị Lọ
Quy cách
Xem giá Thuốc


Hãng Agimexpharm
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 10 vỉ x 10 viên
Xem giá Thuốc


Điều trị phù nề sau chấn thương, phẫu thuật bỏng
Hãng Agimexpharm
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 2 vỉ nhôm x 10 viên
Xem giá Thuốc


Hãng Agimexpharm
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 2 vỉ x 10 viên nén
Xem giá Thuốc


Điều trị thủy đậu/ Zona
Hãng Agimexpharm
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 2 vỉ x 10 viên nén dài
Xem giá Thuốc


Hãng
Đơn vị Hộp
Quy cách
Xem giá Thuốc


Hãng Agimexpharm
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 2 vỉ x 12 viên
Xem giá Thuốc


Hãng
Đơn vị Hộp
Quy cách
Xem giá Thuốc


Hãng Agimexpharm
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Xem giá Thuốc


Hãng Agimexpharm
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 10 vỉ x 10 viên
Xem giá Thuốc


Hãng
Đơn vị Hộp
Quy cách
Xem giá Thuốc


Hãng
Đơn vị Hộp
Quy cách
Xem giá Thuốc


Hãng Agimexpharm
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 3 vỉ x 10 viên
Xem giá Thuốc


Hãng Agimexpharm
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 3 vỉ x 10 viên