• Trang chủ
  • Chi tiết sản phẩm
  • Alpha Chymotrypsin 5000 Tiêm Bidiphar (Hộp 3 lọ)

Alpha Chymotrypsin 5000 Tiêm Bidiphar (Hộp 3 lọ)

Hộp 3 lọ bột đông khô pha tiêm và 3 ống dung môi pha tiêm 2ml

HSD:
Xem giáSản phẩm liên quan


Ưu đãi - Khuyến mãi