• Trang chủ
  • Chi tiết sản phẩm
  • Baby Borat Danapha (Lốc 10 chai)

Baby Borat Danapha (Lốc 10 chai)

Lốc 10 chai x 1 chai 10ml

Thông tin ngắn: Dùng để trị đẹn (lưỡi trắng, tưa lưỡi), lở miệng, sưng lợi (sưng nướu).
HSD:
Xem giáSản phẩm liên quan


Ưu đãi - Khuyến mãi