• Trang chủ
  • Chi tiết sản phẩm
  • Carbamazepin 200mg Danapha (Hộp 1 chai 100 viên)

Carbamazepin 200mg Danapha (Hộp 1 chai 100 viên)

Hộp 1 chai 100 viên nén

Thông tin ngắn: Giảm đau dây thần kinh tam thoa: giảm đau do dây thần kinh tam thoa thực sự, và giảm đau dây thần kinh lười hầu, dùng trong Bệnh động kinh
HSD:
Xem giáSản phẩm liên quan


Ưu đãi - Khuyến mãi