• Trang chủ
  • Chi tiết sản phẩm
  • Claminat 625mg Imexpharm (Hộp 14 viên)

Claminat 625mg Imexpharm (Hộp 14 viên)

Hộp 2 vỉ x 7 viên nén

Thông tin ngắn: Amoxicilin là kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin
HSD:
Xem giáSản phẩm liên quan


Ưu đãi - Khuyến mãi