• Trang chủ
  • Chi tiết sản phẩm
  • Domecor Bisoprolol 2.5mg Domesco (Hộp 28 viên)

Domecor Bisoprolol 2.5mg Domesco (Hộp 28 viên)

Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thông tin ngắn: Thuốc Tim Mạch
HSD:
Xem giáSản phẩm liên quan


Ưu đãi - Khuyến mãi