• Trang chủ
  • Chi tiết sản phẩm
  • Alpha Chymotrypsin 5000 (i) Bình Định Hộp 3 lọ

Alpha Chymotrypsin 5000 (i) Bình Định Hộp 3 lọ

Hộp 3 lọ bột đông khô pha tiêm và 3 ống dung môi pha tiêm 2ml

HSD:
Xem giáSản phẩm liên quan


Ưu đãi - Khuyến mãi