• Trang chủ
  • Chi tiết sản phẩm
  • AtorHasan Atorvastatin 20mg (Hộp 100 viên)

AtorHasan Atorvastatin 20mg (Hộp 100 viên)

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thông tin ngắn: Tăng cholesterol máu & rối loạn lipid máu hỗn hợp. Tăng triglyceride máu. Rối loạn beta - lipoprotein. Tăng cholesterol máu có yếu tố gia đình đồng hợp tử
HSD:
Xem giáSản phẩm liên quan


Ưu đãi - Khuyến mãi