• Trang chủ
  • Chi tiết sản phẩm
  • Biracin E Bidiphar (Hộp 1 lọ 5 ml)

Biracin E Bidiphar (Hộp 1 lọ 5 ml)

Hộp 1 lọ x 5 ml (Lốc 10 hộp)

Thông tin ngắn: - Nhiễm khuẩn ở mắt hay bệnh nhân bị viêm mắt. - Phòng những nguy cơ gây ra nhiễm khuẩn ở mắt.
HSD:
Xem giáSản phẩm liên quan


Ưu đãi - Khuyến mãi