• Trang chủ
  • Chi tiết sản phẩm
  • Clatexyl Amoxicillin 500mg Minh Hải (Chai 200 viên)

Clatexyl Amoxicillin 500mg Minh Hải (Chai 200 viên)

Chai 200 viên

Thông tin ngắn: Điều trị nhiễm khuẩn
HSD:
Xem giáSản phẩm liên quan


Ưu đãi - Khuyến mãi