• Trang chủ
  • Chi tiết sản phẩm
  • CoAprovel 150/12.5mg Aventis (Hộp 28 viên)

CoAprovel 150/12.5mg Aventis (Hộp 28 viên)

Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thông tin ngắn: Tăng huyết áp nguyên phát khi điều trị riêng lẻ với irbesartan hoặc hydrochlorothiazid mà vẫn không kiểm soát được huyết áp một cách thỏa đáng.
HSD:
Xem giáSản phẩm liên quan


Ưu đãi - Khuyến mãi