• Trang chủ
  • Chi tiết sản phẩm
  • Dexamethason 0.5mg Thành Nam (Chai 500 viên Dài)

Dexamethason 0.5mg Thành Nam (Chai 500 viên Dài)

Chai 500 viên nén

Thông tin ngắn: Điều trị bệnh dị ứng
HSD:
Xem giáSản phẩm liên quan


Ưu đãi - Khuyến mãi