• Trang chủ
  • Chi tiết sản phẩm
  • Dorocron MR Gliclazid 30mg Domesco (Hộp 60 viên)

Dorocron MR Gliclazid 30mg Domesco (Hộp 60 viên)

Hộp 2 vỉ x 30 viên

Thông tin ngắn: Hormon, nội tiết, tránh thai
HSD:
Xem giáSản phẩm liên quan


Ưu đãi - Khuyến mãi