Xem giá Thuốc


Hãng Lindopharm GmbH - Đức
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 50 gói
Xem giá Thuốc


Hãng Agimexpharm
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 30 gói x 3 gr
Xem giá Thuốc


Hãng Hasan
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 30 gói x 2gr
Xem giá Thuốc


Hãng Hasan
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Xem giá Thuốc


Hãng Hasan
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 30 gói x 3gr thuốc cốm
Xem giá Thuốc


Hãng Dược phẩm 2/9
Đơn vị Chai
Quy cách Chai 40 viên
Xem giá Thuốc


Hãng Dược phẩm 2/9
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 5 vỉ x 20 viên
Xem giá Thuốc


Hãng sanofi
Đơn vị Hộp
Quy cách
Xem giá Thuốc


Hãng Sanofi
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 30 gói x 1gr cốm
Xem giá Thuốc


Long đàm, Tiêu nhầy, Giảm Ho
Hãng Sanofi
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 30 gói x 0,5gr thuốc cốm
Xem giá Thuốc


Hạ sốt, giảm đau
Hãng Cửu Long
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 20 gói
Xem giá Thuốc


Hãng
Đơn vị Lọ
Quy cách
Xem giá Thuốc


Hãng Agimexpharm
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Xem giá Thuốc


Hãng
Đơn vị Hộp
Quy cách
Xem giá Thuốc


Hãng
Đơn vị Hộp
Quy cách