Xem giá Thuốc


Hãng ImexPharm
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 2 vỉ x 10v
Xem giá Thuốc


Hãng Agimexpharm
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 10 gói x 1,6gr
Xem giá Thuốc


Hãng Agimexpharm
Đơn vị Lọ
Quy cách Chai 30ml
Xem giá Thuốc


HSD: 01/04/2020

Hãng Agimexpharm
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 30 gói x 1gr thuốc cốm
Xem giá Thuốc


Hãng
Đơn vị Hộp
Quy cách
Xem giá Thuốc


Hãng
Đơn vị Hộp
Quy cách
Xem giá Thuốc


Hãng
Đơn vị Hộp
Quy cách
Xem giá Thuốc


Hãng
Đơn vị Hộp
Quy cách
Xem giá Thiết bị y tế


Hãng Nhật Bản
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 6 miếng
Xem giá Thuốc


Hãng Thái Lan
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 10 vỉ x 10 viên
Xem giá Thuốc


HSD: 05/10/2021

Hãng Thái Lan
Đơn vị Hộp
Quy cách Hộp 10 vỉ x 10 viên
Xem giá Thuốc


Hãng
Đơn vị Hộp
Quy cách
Xem giá Thuốc


Hãng Thái Lan
Đơn vị Chai
Quy cách Chai 15ml
Xem giá Thuốc


Hãng
Đơn vị Hộp
Quy cách
Xem giá Thuốc


Hãng
Đơn vị Hộp
Quy cách